HUKUM PERIZINAN (MATERI KULIAH KELAS B DAN KELAS C) (Remarks: For further information about this topic, please read book: Y. Sri Pudjiatmoko, 'Hukum Perizinan') 1.   SYARAT SAHNYA IZIN Pasal 53 ayat 2 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengkategorikan izin sebagai ketetapan/keputusan tata usaha negara. Oleh sebab itu dasar pengujian mengenai keabsahan sebuah ...