Hati yang di dalam agama Islam disebut 'al-qalb' mempunyai peran penting dalam kehidupan lahiriah dan kehidupan batiniah setiap insan. Hati merupakan segumpal daging danbl pusat dari semua urat nadi bermuara, terletak di sebelah kiri dada yang disebut jantung.  Ia mengalirkan darah ke seluruh organ tubuh menurut  takaran tertentu dengan denyutan ...